Aquariumpagina's van Charles Buddendorf

Berekeningen Redfield ratio

Redfield ratio gaat uit van de verhouding tussen stikstof en fosfor. De waarden die meestal in een aquarium worden gemeten zijn nitraat en fosfaat. Dat is wat anders. Hoe kunnen we de gemeten waarden dan om rekenen naar stikstof en fosfor?

Op de volgende manier:

Om te kunnen rekenen aan de gehaltes moeten we de massa's van de afzonderlijke atomen weten. Deze massa's zijn te vinden op bijvoorbeeld www.webelements.com.

Element
Massa (g/mol)
Massa (afgerond)
Fosfor (P)
30,9737
31
Kalium (K)
39,0983
39
Stikstof (N)
14,0067
14
Zuurstof (O)
15,99
16

Laten we zeggen dat we een fosfaat (PO43-) gehalte van 0,5 mg/l hebben gemeten en een nitraat (NO3-) gehalte van 2,5 mg/l.

Het gehalte aan stikstof (N) is dan: 

N
14

x gemeten waarde =
x 2,5 mg/l = 0,56 mg/l stikstof
NO3
14 + (3 x 16) 
Van gewicht naar aantallen atomen:
0,56
=
= 40,3.10-6 mol/l stikstof
14

Het gehalte aan fosfor (P) is dan: 

P
31

x gemeten waarde =
x 0,5 mg/l = 0,16 mg/l fosfor
PO4
31 + (4 x 16) 
Van gewicht naar aantallen atomen:
0,16
=
= 5,3.10-6 mol/l fosfor
31

In dit aquarium geldt een N/P ratio:

40,3.10-6
7,7

=

5,3.10-6
1

De N/P ratio van dit aquarium is 7,7; lager dan de Redfield Ratio, die 16 is, en dus zal dit waarschijnlijk leiden tot (blauwe) algen.

Oké en nu? De fosfaatwaarde is niet abnormaal hoog. Water verversen hoeft wat dat betreft dan ook niet. Wel zal het stikstofgehalte omhoog moeten. Maar hoeveel? En als we kaliumnitraat willen toevoegen, hoeveel moet dat dan zijn?

Om een verhouding van 16:1 te krijgen moeten we het gehalte aan fosfor vermenigvuldigen met 16:

5,3.10-6 x 16 = 84,2.10-6 mol/l stikstof = 84,2.10-6 x 14 g/mol = 1,2 mg/l stikstof

NO3
14 + (3 x 16)
=
x 1,2 mg/l =
x 1,2 = 5,2 mg/l nitraat
N
14

De meetset gaf aan dat er al 2,5 mg/l nitraat in het water zit. Er hoeft dan nog maar 5,2 - 2,5 = 2,7 mg/l nitraat te worden toegevoegd.

Stel we hebben bij de apotheek kaliumnitraat gekocht (om én met nitraat te bemesten én met kalium. Twee vliegen in één klap :-) ).

KNO3
39 + 14 + (3 x 16)
2,7 mg/l nitraat = 
=
x 2,7 = 4,4 mg/l kaliumnitraat
NO3
14 + 3 x 16

Dus stel de bak heeft een inhoud van 100 liter, dan moeten we 440 mg KNO3 (iets minder dan een halve gram) toevoegen. Wel even oplossen in een beetje water van tevoren.

Na toevoegen altijd weer even controleren met de meetset of het gewenste nitraatgehalte is bereikt. Zo niet, extra toevoegen of bij een overschot meteen water gaan verversen.

Samengevat in tabelvorm:

Nitraat fosfaat ratio tabel

naar boven

Home | Algemene Voorwaarden | Contact | ©1999 - Charles Buddendorf