Aquariumpagina's van Charles Buddendorf

Fresh Shrimp in the Aquarium

Artikelen Caridina cf. Cantonensis “Bee” pagina's

Vertaling van:

Naam site:  www.thekrib.com
Naam pagina: Freshwater Shrimp in the Aquarium
Description And General Information For the Interested Hobbyist
Auteur: Joe Anderson
Vertaler: Charles Buddendorf

2

BEE SHRIMP
Een andere caridina soort, Caridina cf. Cantonensis “Bee”, is ook algemeen bekend in de aquariumhobby. Uwe Werner merkt op dat deze garnaal de meest bekende is en al vele jaren toegepast wordt in de aquarium hobby. C. cf. Cantonensis “Bee” is van Aziatische afkomst, hoogstwaarschijnlijk Hong Kong. Andere garnalen komen ook uit dit gebied, bv. C. lanceifrons, Neocaridina cf. Cantonensis “Bee” en Macrobrachium hainanense4. Er zijn diverse dwergvariëteiten van deze garnaal, in het bijzonder de garnaal die algemeen bekend staat als de hommelgarnaal. Een hybride van deze garnaal - de Kristalrood - is ook beschikbaar.
Veel van de informatie over de Kristalrood site hierboven is gecopieerd op de Caridina cf. Cantonensis “Bee” site die wordt onderhouden door Frans Goddijn die genoemd wordt aan het begin van deze sectie.

BEE SHRIMP
Bijengarnalen, zoals ze vaak worden genoemd, zijn tamelijk klein. Ze groeien tot zo'n 2,5 cm als ze volwassen zijn en groeien tot die tijd tamelijk langzaam. De foto's rechts laten bijengarnalen en kristalrood samen zien, maar ook een enkele kristalrood.

BEE SHRIMP
Zoals hun algemene naam suggereert worden ze gemarkeerd met licht zwarte tot grijze strepen over hun rug. De ideale omstandigheden om deze garnalen te houden zijn een pH van minder dan 7,5 en schoon (ammonia/ammoniumvrij) water. Temperaturen rond de 22-25C zijn het beste. Een bak met planten met een neutraal tot zure pH vormt een ideale omgeving.

Bijengarnalen zijn niet echt grote algeneters; misschien als gevolg van hun geringe afmetingen. Ze hebben overigens wel de neiging om heel actief te zijn en zijn vrij vredelievend tenopzichte medebewoners. Zachte mossen, vlokken- en groenvoer hebben ze liever dan andere bronnen van voedsel. Frans Goddijn stelt wortelen voor en dhr. Suzuki (Kristalrood site) stelt gekookte spinazie voor.

Om de bijengarnaal succesvol te kweken, hoeft de aquariaan alleen maar te zorgen voor de juiste omstandigheden zoals hier voor beschreven. Schoon water is van het grootste belang. De bijengarnaal kan zich maandelijks voortplanten als er goed voor wordt gezorgd. De levensduur van een gemiddelde bijengarnaal is maar 15 maanden en het duurt over het algemeen ongeveer 6 maanden om de volwassengrootte te bereiken5. Ik weet niet zeker of de garnalen de volwassengrootte bereikt moeten hebben voordat ze jongen kunnen krijgen of dat hun mogelijkheid tot voortplanten al in een eerder stadium begint.

Voetnoten
  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. blz.16 Shrimps, Crayfish, and Crabs in the freshwater aquarium
  5. Informatie gehaald van de Kristalrood pagina. Met dank aan Cheng Chiao Lung voor de URL van deze pagina.

 

naar boven

Home | Algemene Voorwaarden | Contact | ©1999 - Charles Buddendorf